Investigació

Investigació

Presentació

La investigació, com se sap, serveix per a produir coneixements. Perduts entre les seues múltiples aplicacions, no tenim sempre consciència que utilitzem els resultats de la investigació fonamental, siga esta de matemàtiques o de ciències humanes. Així i tot… Què seria el xifrat sense les matemàtiques? I existirien els estudis de mercat o sondejos de qualsevol tipus en què es basen tant les empreses com les entitats públiques sense les ciències socials?

Els nostres camps d’investigació són la sociolingüística i la «traductologia». La traductologia és la disciplina que estudia el procés de traducció. A tots ens afecta, d’una manera o una altra, la traducció. Des del nostre llibre de capçalera del moment al manual de qualsevol aparell, per les informacions que rebem d’altres països, sens dubte utilitzem traduccions tots els dies. La traducció està en el centre de la nostra societat d’informació i intercanvis.

Per a un responsable polític, un empresari o un electe, la traducció pot representar un tema estratègic… Les investigacions sobre la traducció poden ajudar-lo a fer eleccions importants proporcionant-li coneixements sobre aquest procés complex. Tindrà així millors possibilitats d’obtindre el producte i la qualitat desitjats.

Projectes

Amb la inscripció en tesi en 2009, els meus projectes d’investigació científica s’articulen ara entorn d’aquesta tasca ambiciosa, ja que tracta de les apostes de la traducció en una Europa plurilingüe. La qüestió de les escales de plurilingüisme ocuparà un lloc central en la tesi, i la dels idiomes regionals constituirà per tant una part sencera de la mateixa, continuant així el DEA (màster) obtingut el 2003.

Si desitja vostè beneficiar d’un peritatge o d’una comunicació en un dels meus camps d’investigació, veja les pàgines Assessorament i Producció.

Podrà llegir una breu presentació de tots els treballs d’investigació ja duts a terme en la pàgina titulada Treballs & publicacions. Per a conéixer tot el meu historial universitari, consulte la pàgina Formació.