Formació

Formació

Títol específic de traducció

  • 1999: Títol universitari de traductor (cuadrilingüe) de l’Institut d’idiomes (IPLV) de la Université Catholique de l’Ouest (Angers). «Notable».
    Període de pràctiques obligatori de cinc mesos en una agència de traducció madrilenya.

Títols universitaris

  • 2003: DEA en Ciències del llenguatge en la Université de Haute-Bretagne(Rennes 2 – Bretanya): tesina sobre la traducció en bretó i en gal·ló (veure la pàgina Treballs & publicacions «Excel·lent».
  • 2002: Maîtrise (4 cursos universitaris) en anglès, en la Université d’Artois (Arras – nord de França): cursos de lingüística i traducció; memòria sobre l’autotraducció (veure la pàgina Treballs & publicacions). «Notable».
  • 1998: Licence (diplomatura) en anglès, obtinguda en l’IPLV (UCO – Angers). «Notable».
    Primer semestre en la universitat de Kingston-upon-Thames (prop de Londres).
  • 2006: Licence de bretó obtinguda en la UHB (Rennes 2). «Notable».

Altres títols i diplomes