Enllaços

Enllaços

Podrà vostè trobar primer enllaços cap a unes quantes fonts d’informació sobre els oficis de la traducció:

Les altres seccions envien a:

Advertències: els llocs web d’aquesta secció són almenys parcialment en català. Si vostè cerca fonts en altres idiomes d’aquest web, faça clic en la pàgina d’enllaços de la secció corresponent. No obstant això, no pretenc ser exhaustiu… (L’ordenació de les adreces és alfabètica i en cap cas jeràrquica o qualitativa.)

Escoles i formacions de traducció i interpretació

Enumere ací les principals escoles dels Països Catalans. Per a les altres escoles d’Espanya, veja la pàgina Enlaces de la secció espanyola.

El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat d’Alacant (País Valencià)
El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I (Castelló de la Plana, País Valencià)
La Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona
La Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, de la Universitat de Vic (Catalunya)

Organitzacions professionals

L’APTIC, Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
L’ATIJC, Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya
La Xarxa de traductors i intèrprets de la Comunitat Valenciana

Bases de dades terminològiques

Només s’ha indicat ací una base de dades multilingüe i general (nombrosos camps). Segur que existeixen a més bases de dades temàtiques, multilingües o monolingües.

Termcat, Centre de terminologia de la Generalitat de Catalunya i del Institut d’Estudis Catalans.

Revistes sobre la traducció

Les revistes següents publiquen articles en diversos idiomes, entre els quals el català.

Quaderns, revista de traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Terminàlia, revista de terminologia de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).
Terminometro, boletín electrónico de información sobre terminología, industrías de la lengua, diccionarios, traducción, lingüística, información científica y técnica.
Tradumàtica, revista de les tecnologies de la traducció.