Assessorament

Assessorament

Les meues competències i experiència em permeten proposar-li una activitat de consultoria que tractarà necessàriament d’un tema pròxim a la qüestió de les «apostes de la traducció en una Europa plurilingüe», tema de la tesi pendent:

La traducció o una política de traducció

Es tractarà per exemple d’entendre el paper que juga la traducció en la seua comunicació, o d’ajudar-li a definir una política de traducció que s’aplique a tota la seua organització i a diversos tipus de documents.

La gestió del plurilingüisme

Es troba la seua organització en un territori en el qual coexisteixen diversos idiomes? No sap vostè com utilitzar-los o posar-los de relleu? Es pregunta vostè com dirigir-se als parlants de dos idiomes i respondre a les seues esperes de manera consistent, pràctica i econòmicament viable? L’estudi profund d’un pèrit podrà ajudar-li a aplicar solucions pertinents.